Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Likvidácia vrtov Višňov 1 a Kravany 3 a rekultivácia pozemkov - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

SÚBOR
Dátum: 16.05.2022
Autor: EWORKS.sk
Počet videní: 465
Likvidácia vrtov Višňov 1 a Kravany 3 a rekultivácia pozemkov - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

Upovedomenie 

Upovedomenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia zo zisťovacieho konania.

 

 

okreny-urad-tv

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods.3, § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona NR SR č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov, §š písm. k) a § 56 ods. 2 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len,,zákon o posudzovani"), v súlade s § 29 ods. 14 pism. c) zákona o posudzovaní

upovedomuje

účastníkov konania vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti ,,Likvidácia vrtov Višňov 1 a Kravany 3 a rekultivácia pozemkov", navrhovateľa NAFTA a.s., Votrubova 1,821 09 Bratislava, lČO: 36286192 o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia zo zisťovacieho konania podľa § 29 ods, 14 písm. c) zákona o posudzovaní v lehote 60 dní od doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti z dôvodu predĺženia termínu na zverejnenie oznámenia dotknutou obcou počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a z dôvodu riešenia pripomienok Združenie domových samospráv ako dotknutej verejnosti.

 


lng. Stanislav Bogdányi
vedúci odboru

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Predlženie lehoty Upovedomenie Veľkosť: 640.6 kB Formát: pdf Dátum: 9.5.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.