Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2026

SÚBOR
Dátum: 09.03.2022
Autor: EWORKS.sk
Počet videní: 370
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2026

Oznámenie 

Oznámenie o strategickom dokumente.

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2026

 

Obstarávateľ, Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja") podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") dňa 23.02.2022 oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2026", ktoré Vám podľa § 6 ods. 2 zákona ako dotknutej obci zasielame (formou zverejnenia).

 

Oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2026" je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/pragram-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2021-2026

 

Žiadame Vás, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec, informovali do troch pracovných dní od doručenia oznámenia o strategickom dokumente o ňom verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň jej oznámili, kde a kedy možno do oznámenia o strategickom dokumente nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie o strategickom dokumente musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od doručenia tohto listu.

 

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor  starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1009 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.

 

RNDr. Darina Barabasová
vedúca oddelenia

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
POH KSK 2021 2026 Veľkosť: 1.08 MB Formát: pdf Dátum: 28.2.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.