Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výzva na vykonanie výrubu / okliesnenia stromov a iných porastov v zmysle §11 zákona č. 251/2012 Z.z.

SÚBOR
Dátum: 21.01.2022
Autor: EWORKS.sk
Počet videní: 500
Výzva na vykonanie výrubu / okliesnenia stromov a iných porastov v zmysle §11 zákona č. 251/2012 Z.z.

Výzva

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v zmysle §11 zákona č. 251/2012 Z.z.

 

vsd

 

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „VSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto
 
Vyzýva
 
všetkých vlastníkov nehnuteľností v katastrálnom území, resp. katastrálnych územiach v správe obce Parchovany, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN/VVN vo vlastníctve spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy, a to v rozsahu podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z.
z..
 
 
Ohlásenie záujmu o vykonanie prác prevádzkovateľovi vedenia, alebo priamo odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov vykoná vlastník najneskôr do 40 dní od zverejnenia tejto výzvy.
Pre uplatnenie náhrady nákladov od spoločnosti VSD v zmysle §11 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. je potrebné mať rozsah a spôsob vykonania výrubu/okliesnenia, ako aj predpokladanú výšku nákladov vopred písomne odsúhlasenú prevádzkovateľom elektrických vedení. Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že pod maximálnou výškou nákladov, ktorá Vám môže byť uznaná, sa rozumie aktuálna trhová cena vo výške najnižšej ponuky relevantných poskytovateľov výrubov porastov v danej lokalite.
Bližšie informácie Vám poskytne kontaktná osoba:
       RNDr. Katarína Varcholová, +421 918 932 815, varcholova_katarina@vsdas.sk 
 
Pri vykonávaní predmetnej činnosti je potrebné dbať o bezpečnosť života a zdravia osôb vykonávajúcich predmetnú činnosť, ako aj o ochranu elektrického vedenia. Ak by z týchto dôvodov bolo potrebné prerušiť distribúciu elektriny, je nevyhnutné o to požiadať spoločnosť VSD, minimálne 30 dní pred vykonaním predmetnej činnosti.
Zároveň je pri výkone predmetnej činnosti spojenej s prerušením distribúcie elektriny potrebné zabezpečiť aj dozor osoby s osvedčením o odbornej spôsobilosti podľa § 23 Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z..
V prípade márneho uplynutia lehoty na ohlásenie záujmu alebo na vykonanie výrubu a okliesnenia uvedenej vo Výzve, spoločnosť VSD vykoná výrub a okliesnenie stromov a iných porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z §11 zákona č. 251/2012 Z. z. do termínu 28.02.2023. Táto Výzva zároveň predstavuje aj splnenie si oznamovacej povinnosti týkajúcej sa vstupu na Váš pozemok, v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na zabezpečenie spoľahlivého prevádzkovania elektrického vedenia.
 
 
 
Ing. Jozef Tóth
vedúci odboru Prevádzka VVN vedení
a špecializované činnosti
 
RNDr. Katarína Varcholová
špecialista- technická oblasť

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Výzva na výrub Veľkosť: 479.2 kB Formát: pdf Dátum: 13.1.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.