Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov z evidencií vedených nájomcom

SÚBOR
Dátum: 08.01.2022
Autor: EWORKS.sk
Počet videní: 566
Oznámenie o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov z evidencií vedených nájomcom

Oznam

Oznámenie o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov z evidencií vedených nájomcom

okreny-urad-tv

 

   Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor oznamuje, že podľa zákona č.504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov (ďal ej len „zákon") vznikajú pri nájme poľnohospodárskej pôdy nájomcom povinnosti.

 

Podľa § 14 ods. 3 zákona nájomca je povinný viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za pozemky podľa katastrálnych území k 31. decembru a údaje a  informácie z tejto evidencie poskytnúť  okresnému úradu každoročne do 31. januára  nasledujúceho roku.

Údaje z formulárov budú následne použité na stanovenie obvyklej výšky nájomného pre každé katastrálne územie v SR postupom podľa § 5 Vyhlášky MPRV SR 172/2018 v spojení s § 1 ods. 3 zákona. Obvyklou výškou nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku (ďalej len ,,obvyklá výška nájomného") sa na účely tohto zákona rozumie údaj o výške nájomného za 1 ha poľnohospodárskej pôdy, ktorý každoročne k 30. júnu za predchádzajúci rok zverejňuje príslušný okresný úrad pre každé katastrálne územie z údajov, ktoré zistí z evidencie dohodnutého a zaplateného nájomného podľa § 14 ods. 3 zákona ako priemernú výšku nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku.

 

 
Sumárne údaje z evidencie nájomného za kalendárny rok 2021 môžu nájomcovia
zasielať do 31.12.2022 v tabuľkovej forme
 
 
v listinnej podobe na adresu:
Okresný úrad Trebišov
pozemkový a lesný odbor
Námestie mieru 804/1,
075 01 Trebišov
alebo
 
v elektronickej podobe na adresu:
alebo
 
 

za každé katastrálne územie na formulári uvedenom v prílohe č. 3 Vyhlášky MPRV SR č. 172/2018 Z.z.„ ktorou sa ustanovujú podrobností o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného.

 

Tento formulár je zverejnený aj na stránke MPRV SR:

 
 

 

Okresný úrad Trebišov
Pozemky a lesy
Námestie mieru 1,
075 01 Trebišov

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Štefan Hlebaško
telefón: +421 961715770

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Oznámenie o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov z evidencií Veľkosť: 742.1 kB Formát: pdf Dátum: 30.12.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.