Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 762/2017

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 – 2020

OBEC PARCHOVANY, Hlavná 470, 076 62 Parchovany

Číslo: 762/2017                                                        V Parchovanoch dňa 2.12.2017

OZNÁMENIE

     Obstarávateľ Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26  Košice, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad“) podľa § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 15.12.2017 správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu
„Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 – 2020“.

     Obec Parchovany podľa § 11 ods. 1 zákona ako dotknutá obec informuje verejnosť o tomto oznámení doručenom dňa 22.12.2017. Zároveň oznamuje, že do správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Trebišove a Mestskom úrade v Sečovciach. Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu je zverejnený aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese:

http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2016-2020

kde je možné do dokumentu nahliadnuť. Toto oznámenie o strategickom dokumente bude verejnosti sprístupnené po dobu min. 21 dní od jeho doručenia.

     Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Obec Parchovany, Hlavná 470/22, 076 62  Parchovany do doby 21 dní od zverejnenia. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, keď bolo v určenej lehote doručené obci.

    JUDr. Juraj Guzej,  v.r.

                                                                                                    starosta obce

Vyvesené: 22. 12. 2017

Dátum zvesenia: 19. 1. 2018

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

Späť