Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 218/2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

OBEC   Parchovany,  Hlavná  470, 076 62  Parchovany

                                                                                        

Oznámenie o začatí správneho konania
vo veci výrubu drevín

 

Naše číslo: 218/2018

Parchovany, 05.04.2018

 

     Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Parchovany ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v katastrálnom území Parchovany

Žiadateľ: COOP Jednota Nitra, SD, Štefánikova 54, 949 01  Nitra

Predmet žiadosti: výrub drevín v celkovom počte 9 ks, druh breza v intraviláne obce na pozemku parc. E KN č. 1289/1 vo vlastníctve COOP Jednota Nitra, SD, Štefánikova 54, Nitra a Pahulák Maroš, Obchodná 201/18, Dvorianky. Ako dôvod žiadateľ uvádza znečisťovanie susedných pozemkov lístím zo stromov, ohrozovanie obyvateľov a majetku pri silnom vetre.

Žiadosť doručená dňa: 04.04.2018

V zmysle § 82 ods. 3 zákona Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 7 dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Parchovany, Hlavná 470/22, 076 62  Parchovany, alebo elektronicky na e-mail: ocu@parchovany.sk .

 

 

                                                                                                    JUDr. Juraj Guzej, v.r.

                                                                  starosta obce Parchovany

Vyvesené: 5. 4. 2018

Dátum zvesenia: 21. 4. 2018

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

Späť