Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 164/2018/543

Oznámenia o začatí konania - súhlas na výrub drevín

Mestský  úrad   Sečovce
Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce


Ref. reg. rozvoja, výstavby, projektov a žp
Nám. Sv. Cyrila a Metoda 43/27
078 01 Sečovce

Oznámenie o začatí konania
súhlas na výrub drevín  – Obec Parchovany


Naše číslo:164/2018/543
Vybavuje / linka: Mgr. Kantor / 056/285 02 33
Sečovce, dňa 01.02.2018

Oznámenie o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK v katastrálnom území Parchovany

Žiadateľ: Obec Parchovany, Hlavná 470/22 , 076 62 Parchovany

Predmet žiadosti: výrub drevín v celkovom počte 6 ks, v druhovom zložení Smrek v intraviláne na pozemku p.č. EKN 120/1, 120/2 vo vlastníctve Obce Parchovany. Ako dôvod žiadateľ uvádza, že ohrozujú bezpečnosť a zdravie v blízkosti rodinných domov, narúšajú el. vedenie.

Žiadosť doručená dňa: 31.01.2018

V zmysle § 82 ods. 3 zákona Vás žiadame o oznámenie o Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 7 dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.

Mgr. Ivan Kantor
referent

Vyvesené: 5. 2. 2018

Dátum zvesenia: 21. 2. 2018

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

Späť