Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 349/2018

Oznam všetkým chovateľom ošípaných

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TREBIŠOV
ul. Bottova č.2, +421-56-6722764, fax +421-56-6725191
 

Č. j.: 349/2018                                                                       V Trebišove, dňa 15.5.2018

Všetkým chovatel'om ošípaných v nárazníkovej zóne AMO okresu Trebišov
 

OZNAM
 

   Regionálna veterinárna a potravinová správa v Trebišove upozorňuje všetkých občanov — chovateľov ošípaných /aj neregistrovaných/, že v prípade úhynu domácej ošípanej je majitel' zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásit' Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe v Trebišove na telefónne číslo 056/672 27 64 alebo 0918 597 970, nakol'ko celý okres Trebišov od 11.5.2018 tvorí nárazníkovú zónu AMO /Africký mor ošípaných /.

  Povinnosť nahlásiť úhyn zvierat'a a podozrenie z nákazy vyplýva chovatel'ovi zo Zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a následných právnych predpisov a pri nedodržaní týchto povinností hrozí chovateľovi sankcia v zmysle platnej legislatívy vo výške od 400 do 1000 eur v prípade fyzickej osoby a od 10 000 do 160 000 Eur v prípade fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby.

   Chovatel' je povinný okrem toho podľa § 23 ods. 1 citovaného zákona oznámiť na hore uvedené čísla aj dátum a čas vykonania domácej zakáľačky minimálne jeden pracovný deň vopred.

REGIONÁLNA VETERINÁRNA
A POTRAVINOVÁ SPRÁVA

TREBIŠOV

MVDr. Stanislav Kovalík
riaditel' regionálnej veterinárnej
a potravinovej správy

Vyvesené: 16. 5. 2018

Dátum zvesenia: 1. 6. 2018

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

Späť