Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OU-KE-OSZP1-2017/051909-2

Návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Ondavská rovina na roky 2018 - 2047

Okresný Úrad Košice
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek žibotného prestredia kraja

Komenského 52, 041 026 Košicce

Košice 18.12.2017

 

Verejná vyhláška

 

Okrený úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len "okresný úrad"), ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §4 ods. 1. zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 67 písm. x) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č.543/2002 Z.z.)

oznamuje
Návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Ondavská rovina na roky 2018-2047.

Program starostlivosti o CHVÚ Ondavská rovina je dokumentáciou ochrany prírody a krajiny, v ktorej sú stanovené ciele pre nižšie spomenuté vtáčie druhy a opatranie na dosiahnutie cieľov a tiež realizačné aktivity. Opatrenia a aktivity budú realizované v závislosti od finančných prostriedkov. Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Ondavská rovina bol spracovaný v súlade s § 54 ods. 5. zákona na roky 2017 - 2046.
 

Okresný úrad Košice   
RNDr. Darina Barabasová

Vyvesené: 18. 12. 2017

Dátum zvesenia: 22. 1. 2018

Zodpovedá: Ing. Maroš Obrin

Späť