Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah


Výberové konania

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Oznámenie o vyhlásení výberového konania č.418.07.201709.08.2017
Výberové konanie sa uskutoční dňa 9.8.2017 o 9:00 hod. v priestoroch zasadačky na Obecnom úrade v Parchovanoch.
Zrušene - Oznámenie o vyhlásení výberového konania č.329.06.201723.07.2017
Výberové konanie sa uskutoční dňa 19.7.2017 o 13:00 hod. v priestoroch zasadačky na Obecnom úrade v Parchovanoch.
Zrušene - Oznámenie o vyhlásení výberového konanie06.06.201730.06.2017
Výberové konanie sa uskutoční dňa 26.6.2017 o 10:00 hod. v priestoroch zasadačky na Obecnom úrade v Parchovanoch.
Zrušene - Oznámenie o vyhlásení výberového konanie25.05.201716.06.2017
Výberové konanie sa uskutoční dňa 16.6.2017 o 10:00 hod. v priestoroch zasadačky na Obecnom úrade v Parchovanoch.
Zápisnica z vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže.27.02.201715.03.2017
Predmet súťaže: Najvhodnejší návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa.
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže07.02.201723.02.2017

Všeobecne záväzné nariadenia

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Návrh - VZN č. 19 - o organizácii miestneho referenda25.05.201712.06.2017
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje vyhlásenie, prípravu, priebeh a vyhlásenie výsledkov miestneho referenda v obci Parchovany .
Návrh - VZN č. 20 - o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce Parchovany25.05.201712.06.2017
1) Na území obce Parchovany nie je možné prevádzkovať hazardné hry podľa § 3 ods. 2
písm. b), d), e) a i) zákona o hazardných hrách t.j. :
- hazardné hry v kasíne,
- hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov,
- hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných
priamo hráčmi alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení
a videohry,
- hry, ktoré nie sú hazardnými hrami podľa § 3 ods. 2 písmen a) až h) zákona o hazardných
hrách, ak spĺňajú podmienky ustanovené v odseku 1.

2) Prevádzkovateľ hazardnej hry podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i) zákona o hazardných
hrách, ktorému bola udelená individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry pred
nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia, sa toto všeobecne záväzné
nariadenie nevzťahuje do doby skončenia platnosti tejto individuálnej licencie.

3) Účelom tohto nariadenia je vo verejnom záujme obce vytvoriť podmienky na zamedzenie
negatívneho dopadu hazardných hier na život obyvateľov obce Parchovany.

Obecné Zastupiteľstvo:

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Pozvávnka - 20.zasadanie OZ17.07.201702.08.2017
Program:
1.Otvorenie
2.Kontrola uznesení
3.Schválenie úveru na zaplatenie projektu k ČOV
4.Schválenie rozpočtových opatrení
5.Schválenie spôsobu a zámeru predaja majetku obce
6.Rôzne
7.Záver
19. zasadanie OZ.06.06.201711.06.2017
Pozvánka na 19. zasadanie Obecného zstupiteľstva v Parchovanoch